Dealer.(ION.000.002)
Informații despre solicitant
Limită de creditare
Informații despre persoana de contact
Informații de contact Consultant
Încărcați copia buletinului de identitate

Incarcăţi copia buletinului de indentitate – max. 10 MB/fişier.

Prin bifarea căsuțelor de mai jos, Clientul (în continuare ”Solicitantul-Împrumutat”) recunoaște că I s-au adus la cunoștință și acceptă, condițiile, temeiurile și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal, în sensul Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv despre drepturile care îi revin conform legii menționate. În scopul examinării posibilității prestării de către ÎM OMF MICROINVEST S.R.L. (în continuare ”Companie”) a unor servicii financiare de creditare, dar nefiind limitate la acordarea și gestionarea împrumutului, după caz, colectarea debite, inclusiv prin persoane terțe fizice/juridice, împuternicite de Companie, Solicitantul-Împrumutat își exprimă consimțămîntul său expres și necondiționat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal prezentate atât personal, cât și/sau, obținute de Companie prin intermediul surselor externe de informare (aplicațiilor on-line și a bazelor de date publice). Totodată dau consimțământul ca Microinvest SRL să acceseze și să verifice informațiile precum și datele cu caracter personal în Registrul Garanțiilor și datele din Organele Cadastrale Teritoriale.Statutul cererilor
# Verifică Data Client Suma Starea cererii Fișiere Adaugă contract Conversație
1 27.01.2017 Ion Ion 9500 MDL Aprobat client.pdf
microinvest.pdf
Chat
2 27.01.2017 Ion Ion 9500 MDL În așteptare client.pdf
microinvest.pdf
Chat
3 27.01.2017 Ion Ion 9500 MDL Refuzat client.pdf
microinvest.pdf
Chat
4 27.01.2017 Ion Ion 9500 MDL Aprobat client.pdf
microinvest.pdf
Chat