Cerere online

Program de lucru: Luni – Vineri 09:00 – 18:00; Pauză de masă: 13:00 – 14:00;

Înțelegem necesitățile clienților noștri și suntem gata să vă oferim creditare simplă și pe înțelesul fiecăruia.

Completați cererea online, iar dacă apar întrebări vă rugăm să telefonați la: 022 801 701.

Introduceti informația despre solicitant:
Nume
Prenume
IDNP
GSM
Indicati condițiile împrumutului:
Produsul financiar
Suma
Termenul (luni)
Descrieţi scopul
Selectaţi filiala
Introduceți informația despre persoana de contact:
Nume, Prenume
GSM
Comentariu

Adaugați fișiere

Opțional: Dacă dispuneți de copia buletinului de indentitate încărcați-o aici – max. 10 MB/fişier.

Atenție! Vă rugăm să încărcați fotocopia buletinul de identitate scanată de pe original, nu de pe xerocopia originalului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Analiza prezentei cereri presupune prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de Dvs. la completarea cererii de către O.C.N. MICROINVEST S.R.L. Prin bifarea căsuțelor de mai jos, Solicitantul recunoaște că I s-au adus la cunoștință și acceptă, condițiile, temeiurile și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal, în sensul Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv despre drepturile care îi revin conform Legii menționate. În scopul examinării posibilității prestării de către O.C.N. MICROINVEST S.R.L a unor servicii financiare de creditare, dar nefiind limitate la acordarea și gestionarea creditului, după caz, colectarea debite, inclusiv prin persoane terțe fizice/juridice, împuternicite de O.C.N. MICROINVEST S.R.L. Solicitantul își exprimă consimțămîntul său expres și necondiționat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal prezentate atât personal, cât și/sau, obținute de O.C.N. MICROINVEST S.R.L. prin intermediul surselor externe de informare (aplicațiilor on-line și a bazelor de date publice). Totodată ofer consimțământul ca O.C.N. MICROINVEST S.R.L. să acceseze și să verifice informațiile precum și datele cu caracter personal în Registrul Garanțiilor și datele gestionate de Agenția Servicii Publice.Îmi exprim consimțământul ca O.C.N. MICROINVEST S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea creditară, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit: ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO: 1008600017816, BIC ”INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL, IDNO: 1017600009673, ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924.

Îmi exprim acordul ca O.C.N. MICROINVEST S.R.L., să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din Contractual de credit încheiat cu aceasta, către ÎM ”Biroul de Credit” SRL, IDNO: 1008600017816, BIC ”INFODEBIT CREDIT REPORT” SRL, IDNO: 1017600009673, ”VIA SCOPE” SRL, IDNO 1013600028924, în scopul formării istoriei de credit, conținutul căreia este stabilit de art.5 din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 ”Privind birourile istoriilor de credit”.
Introduceţi codul din imagine
  

Aveți întrebări referitor la procesul de creditare? Suntem mereu bucuroși să vă oferim o consultație. Sunați: 022 801 701.