Forma cash

In legatura cu initierea colaborarii cu Biroul Istorie de Creditare (BIC) va rugam sa descarcati si sa completati cu clientul Declaratia dupa care atasati la cerere o copie scanata(la fel ca buletinul de identitate) declaratia semnata. Va rugam sa pastrati declaratia indiferent de decizie refuz sau aprobat.
Va multumim

Descarca Declaratia!!!

Câmpuri obligatorii

Informații despre solicitant

Nume
Prenume
IDNP
Data naștere
Starea civilă
Membri familie majori (+18)
Membri familie minori (-18)
Locul de trai
Localitate
Tipul regiunii
Stradă
Bloc
Apartament
Viza de reşedinţăClick
Localitate
Tipul regiunii
Stradă
Bloc
Apartament
Contacte
Telefon fix domiciliu
Telefon fix serviciu
GSM
E-mail
Locul de muncă
Angajator
Adresa
Domeniul de activitate
Numarul total al angajatilor
Funcția
Data angajării
Persoana a doua de contact (soţ, soţie, părinţi, copii)
Nume, Prenume
Adresa de rezidență
GSM
Tel. fix
Locul de munca

Scopul şi condiţiile finanţării

Suma creditului în lei
Termenul dorit (luni)
Data lunii ca zi de plata(1-19)
Comentariu

Informaţie financiară

Salariu
Pensie
Dividente
Dobânzi
Chirie/Arenzi
Remitențe
Alte venituri solicitant
Veniturile altor membri familie
Mijloace transport deținute (inclusiv ale familiei) Bunuri imobile deținute (inclusiv ale familiei)
În bază de procura
În proprietate
Urban (indicaţi adresa)
Rural (indicaţi adresa)
Cod cadastral

Obligațiuni financiare active

Instituția financiară
Scop
Total sold datorie rămasă
Plată lunară
Valuta

Fișiere

Incarcă documente(buletin de indentitate, declarația) - max 5MB per fișier.
Atenție!!!
Vă rugăm să încărcați fotocopia buletinul de identitate scanată de pe original, nu de pe xerocopia originalului.
Semnarea şi expedierea Declaraţiei îţi poate mări şansele de a obţine un răspund pozitiv. Descarcă Declaraţia

Selectează filiala cea mai apropiată ție

Consimţămîntul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către ÎM OMF „Microinvest” SRL (IDNO) 1003600053518, cu sediul în mun. Chisinău, str. Renaşterii Naţionale, 12, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane, după cum urmează: IDNP, numele și prenumele, patronimicul, sexul, data și locul, raionul nașterii, cetățenia, imaginea grafică (fotografia), situația familială, datele personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de înmatriculare, situația economică și fianciară, datele privind bunurile mobile si imobile detinute, datele bancare, semnatura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliul/reședinta), adresa de e-mail, profesia și locul de munca, obișnuințele/preferințele/comportamentul, caracteristicile fizice. Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate prin intermediul prezentei cereri precum şi documentele anexate sunt adevărate, corecte şi complete. Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de finanțare pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale. Înțeleg, ca Compania poate refuza prezenta cerere fără să fie obligată de a da explicații privind motivul pentru care s-a luat decizia respectivă.
Introduceţi codul prezentat în imagine