Contract Fidejusiune Model Dragă partener,

Pentru fiecare dintre clienți, este important să semnăm și să completăm corect contractul prezentat mai jos.

Vă rugăm să verificați, ca semnătura aplicată în contract să coincidă cu cea din buletinul de identitate.

Altfel contractul nu va fi valabil.

Contract de împrumut – Model