MCI Logo

Tender – producerea spoturilor publicitare Microinvest

Compania Microinvest solicita oferta de pret pentru producerea spoturilor publicitare. Detaliile le găsiți în documentul atașat.

Ofertele trebuie să fie trimise în plicuri sigilate prin Poșta Moldovei sau de către reprezentant împuternicit al companiei la adresa: mun. Chișinău, bd. Renaşterii Naţionale 12, et. 2, MD 2024.

Pachetul de documente aferent ofertei trebuie să conțină:

  • Persoana juridică: copii de pe certificatul/decizia de înregistrare, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 3 luni în urma zilei de prezentare a ofertei, licențe/autorizații corespunzătoare
  • Persoana fizică: copie buletin de identitate, declarație de accept privind prelucrarea datelor cu caracter personal, licențe/autorizații corespunzătoare

Vă vom fi recunoscători să primim ofertele Dvs. până la data de 21.02.2020 inclusiv.

ACȚIUNE:

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent

Alte noutăți

FIȚI LA CURENT CU TOATE EVENIMENTELE