MCI Logo

Tender – plasarea spoturilor video pe TV și radio Microinvest

Compania Microinvest solicită oferta de preț pentru difuzarea spoturilor cu durata de 20 sec la posturi TV și radio cu acoperire pe întreg teritoriul Republicii. Detaliile le găsiți în documentul atașat.

Ofertele trebuie să fie trimise în plicuri sigilate prin Poșta Moldovei sau de către reprezentant împuternicit al companiei la adresa: mun. Chișinău, bd. Renaşterii Naţionale 12, et. 2, MD 2024.

Pachetul de documente aferent ofertei trebuie să conțină:

  • Persoana juridică: copii de pe certificatul/decizia de înregistrare, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 3 luni în urma zilei de prezentare a ofertei, licențe/autorizații corespunzătoare
  • Persoana fizică: copie buletin de identitate, declarație de accept privind prelucrarea datelor cu caracter personal, licențe/autorizații corespunzătoare

Vă vom fi recunoscători să primim ofertele Dvs. până la data de 05.03.2019 inclusiv.

ACȚIUNE:

Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent

Alte noutăți

FIȚI LA CURENT CU TOATE EVENIMENTELE