Cerere online

Pentru informații suplimentare contactați-ne la tel. +373 (22) 801 701.

Program de lucru: Luni - Vineri 09:00 - 18:00; Pauză de masă: 13:00 - 14:00;

Înțelegem necesitățile clienților noștri și suntem gata să vă oferim creditare simplă și pe înțelesul fiecăruia.

Completați cererea online, iar dacă apar întrebări vă rugăm să telefonați la: 022 801 701.

Introduceti informația despre solicitant:
Nume
Prenume
IDNP
GSM
Indicati condițiile împrumutului:
Produsul financiar
Suma
Termenul (luni)
Descrieţi scopul
Selectaţi filiala
Introduceți informația despre persoana de contact:
Nume, Prenume
GSM
Comentariu

Încărcaţi fișiere

Opțional: Dacă dispuneți de copia buletinului de indentitate încărcați-o aici – max. 10 MB/fişier.

Atenție! Vă rugăm să încărcați fotocopia buletinul de identitate scanată de pe original, nu de pe xerocopia originalului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin bifarea căsuțelor de mai jos, Clientul (în continuare ”Solicitantul-Împrumutat”) recunoaște că I s-au adus la cunoștință și acceptă, condițiile, temeiurile și termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal, în sensul Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv despre drepturile care îi revin conform legii menționate. În scopul examinării posibilității prestării de către ÎM OMF MICROINVEST S.R.L. (în continuare ”Companie”) a unor servicii financiare de creditare, dar nefiind limitate la acordarea și gestionarea împrumutului, după caz, colectarea debite, inclusiv prin persoane terțe fizice/juridice, împuternicite de Companie, Solicitantul-Împrumutat își exprimă consimțămîntul său expres și necondiționat cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal prezentate atât personal, cât și/sau, obținute de Companie prin intermediul surselor externe de informare (aplicațiilor on-line și a bazelor de date publice). Totodată dau consimțământul ca Microinvest SRL să acceseze și să verifice informațiile precum și datele cu caracter personal în Registrul Garanțiilor și datele din Organele Cadastrale Teritoriale.Îmi exprim acordul ca ÎM OMF MICROINVEST S.R.L. să acceseze informația despre istoria mea creditară, conținută în baza de date a biroului istoriilor de credit ÎM ”Biroul de Credit ” S.R.L.

Îmi exprim acordul ca ÎM OMF MICROINVEST S.R.L., să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu aceasta, către biroul istoriilor de credit ÎM ”Birou de credit” S.R.L., în scopul formării istoriei de credit, conținutul căreia este stabilit de art.5 din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 ”Privind birourile istoriilor de credit.
Introduceţi codul din imagine
  

Aveți întrebări referitor la procesul de creditare? Suntem mereu bucuroși să vă oferim o consultație. Sunați: 022 801 701.